Contributie

Aquariumvereniging Innesi kent vier vormen van lidmaatschap:

A lid: lid van Innesi en NBAT, met abonnement ‘Het Aquarium‘ € 60,00 / jaar
B lid: lid van Innesi en NBAT, zonder abonnement ‘Het Aquarium‘ € 50,00 / jaar
C lid: lid van Innesi, zonder NBAT, zonder abonnement ‘Het Aquarium’ € 35,00 / jaar
Jeugdlid: t/m 15 jaar, lid van Innesi, gratis.

Het lidmaatschap wordt aangegaan per 1 januari cq  datum aanmelding gedurende het lopende jaar en eindigt op 31 december.  De contributie zal tijdsevenredig worden berekend.

Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap zal er geen restitutie van de contributie plaatsvinden.